Må vedta budsjett før konsekvensene for hver enkelt skole er klar:

Så mye skal skolene kutte i drifta: – Må ned i årsverk

I vår ble det vedtatt å kutte 50 årsverk i skolene i Ålesund kommune. Nå blir det nye kutt på toppen av disse.

Budsjettkutt: - Vi erkjenner at kommuneøkonomien er i krise de kommende to åra, og vi ser alvorlig på budsjettkutta i skole og barnehage, heter det i innstillinga fra komité for oppvekst. På torsdag skal budsjettet for Ålesund vedtas.  Foto: Gorm Kallestad

Ålesund

I budsjettforslaget fra flertallskoalisjonen i Ålesund er det ikke foreslått endringer i driftsrammene. Det betyr fortsatt store kutt innen opplæring og helse.