Sandøy:

Sa ja til fritidsboliger i strandsona

Blir fritidsboliger: Området ligger i Hamnevågen på Sandøya, nært ferjekai og butikk.   Foto: Ålesund kommune

Ålesund

I Hamnevågen på Sandøy har utbygger Peder Sandøy utarbeidet en reguleringsplan som legger til rette for å bygge fritidsboliger i strandsona. Kommunestyret godkjente regulreingsplanen.