Budsjettkutt i tilbudet til sårbare barn:

– Intensjonen var lavterskel og tidlig innsats. Realiteten er en annen i dag.

Intensjonen var å satse på tidlig innsats og forebygging. Realiteten i Ålesund kommune er en annen: store budsjettkutt, færre ansatte og lang venteliste.

Kommunalsjef: – Intensjonen om lavterskel er dessverre lite til stede. Det er realiteten i dag, sa Vivian Dyb, kommunalsjef for Barn, familie og integrering.   Foto: Ole Henrik Wahlquist

Ålesund

Sist uke skrev Sunnmørsposten at kapasiteten for Familiestøtte i Ålesund kommune, som gir tilbud til sårbare barn og familier, er sprengt. Mot slutten av 2020 var det omtrent 85 på venteliste.