Ny milepæl for Hessa skole

Hessa skole har i dag rundt 370 elever og har hatt sprengt kapasitet i mange år. Store moduler tar nå opp mesteparten av uteområdet. Det er planlagt at ny skole skal tas i bruk i 2025.   Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund

Ålesund kommunestyre har godkjent byggeprogrammet for ny skole på Hessa, og har vedtatt en økonomisk ramme på 279 millioner kroner.