Innovasjonsanalytiker: – Du satser ikke på digital kompetanse ved å ansette en 25-åring

foto