Hun har vært hjemmeværende i alle år. Hvordan skal hun tørre å søke jobb?

foto