Rapport om mobilbruk i bil: – Som å kjøre med bind for øynene

foto