Urgamle templer i Vest-Kina åpner portene for fjellvandrere fra Europa

foto