For noen tiår siden:

No vil også vigringane tuske til seg litt Bolstad-ære

: 

I dag

Det verkar kan hende frekt. Dei kan vere noko framfusne i Giske. Men så vil det seg faktisk slik at den berømde felespelaren og slåttekomponisten si morsslekt var frå Vigerne. Dei er såleis i sin fulle rett der ute!