«Møreaksen – best og billigst»

Leserinnlegg

Harald Espeland.  Foto: Bjørn Brunvoll / Romsdals Budstikke

New Articles

I sommer har Møreaksen AS hatt annonser på nett med saklige og konstruktive budskap. Budskapet har handlet om hvordan Møreaksen vil skape et større arbeidsmarked, hva som har vært beslutningsprosessen bak Møreaksen og en film om Møreaksen. Dette er informasjon som det er viktig at folk får med seg i en tid hvor det spres mange feilaktige opplysninger om Møreaksen.

Frank Sve hadde nylig et leserinnlegg som godt illustrerer behovet for at korrekt informasjon kommer ut. Blant annet påstår Sve at Møreaksen AS har brukt «hundretusener av kroner» på annonsering i sommer. Dette er en bagatell oppe i det hele, men det er bekymringsfullt at noen kan få seg til å fabrikkere feilinformasjon på denne måten. Faktum er at Møreaksen AS har brukt kr 64.000 inkl mva på annonsene med saklig og viktig informasjon om hva veiprosjektet Møreaksen går ut på.

Dette sa Frank Sve om Møreaksen i Sunnmørsposten i 2017

Frank Sve hevder videre at det vil være «betydelig billigere» å krysse Romsdalsfjorden med flytebruer i stedet for den undersjøiske tunnelen på Møreaksen. Det hadde vært svært interessant å vite hva som er grunnlaget for denne påstanden. Han har tidligere vist til at E39 over Bjørnafjorden i Hordaland skal krysses med flytebru. Det stemmer, men den 5 km lange brua over Bjørnafjorden har en kostnad på kr 17 milliarder. Med 5 km flytebru gjenstår fortsatt halve fjordkryssingen på Romsdalsfjorden, uansett trasé. Til sammenligning er hele fjordkryssingen på Møreaksen kostnadsberegnet til 14,4 milliarder kroner. Dette er kvalitetssikret på reguleringsplannivå.

Det er ingenting som tyder på at det finnes noen rimeligere fjordkryssing enn Møreaksen (kr 14,4 mrd for firefelts vei). Det er ingenting som tyder på at det finnes en rimeligere løsning med firefelts vei på hele strekningen mellom Ålesund og Molde (Breivika-Bolsønes) via Møreaksen (ca kr 35 mrd). Og det er ingenting som tyder på at det finnes en rimeligere løsning med kombinasjon firefelts og tofelts vei mellom Ålesund og Molde (Breivika-Bolsønes) via Møreaksen (ca kr 25 mrd).

Møreaksen er anbefalt og vedtatt av Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Fylkesutvalget, Fylkestinget, kommuner, Samferdselsdepartementet, regjeringen og Stortinget fordi det er den beste løsningen for å styrke regionen vår. Kort oppsummert: Møreaksen er best og billigst.


Debatt:

«Kanskje skulle NHO Møre og Romsdal sjå på aksesaka med nye briller?»

Torill Ytreberg (regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, red.), er fred og ro i rekkene det beste uansett kvar dette fører oss?