- Sunnmøring bestilte og betalte for overgrep via internett

En sunnmøring i 50-åra er under tiltale ved Sunnmøre tingrett for ei rekke overgrep mot barn.

Sunnmøre tingrett.   Foto: Stig Vågnes

New Articles

Grunnlaget for tiltalen er hele 16 ulike hendelser mellom 2015 og 2017.

Ifølge tiltalen har mannen bestilt og betalt for overgrep mot flere jenter som da var under 14 år. Bestillingene ble gjort via chat på Skype, og de fleste ganger skulle det overføres direkte. Så langt politiet kjenner til, betalte han bortimot 330 amerikanske dollar for fem slike bestillinger, og fikk aldri se noe.

Mannen skal også ha bestilt overgrep mot et barn mellom 14 og 16 år. Også her skal han ha betalt og fikk aldri se noe.

Ifølge tiltalen har han fått ei jente mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger på seg selv.

Mannen delte også bilder av egne mindreårige slektninger. Dette ble gjort via chat på Yahoo messenger.

Totalt skal mannen ha vært i besittelse av minst 7.533 bilder og 1.158 videoer som viser seksuelle overgrep av barn eller som fremstiller barn på en seksualisert måte. Med 47 ulike brukere skrev han om, utveksla bilder og/eller filmer av seksuelle overgrep mot barn og/eller seksualiserte fremstillinger av barn i denne perioden, står det i tiltalen.

Flere paragrafer i Straffelova er tatt i bruk i tiltalen: paragraf 299, 300, 302, 305 og 311. Oppstart for rettssaka er 26. august i Sunnmøre tingrett.