– Utredning av Romsdalsaksen er bra for Møreaksen

– At Statens Vegvesen nå gjennomfører en utredning av både ny fergeteknologi og alternative løsninger vil være med på å kvalitetssikre at den beste løsningen for E39 Ålesund-Molde blir bygd, sier daglig leder Harald Espeland i Møreaksen AS.

MØREAKSEN: Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen, ei løsning for E39 fra Vestnes via Midsund til Molde, basert på undersjøisk tunnel og bru.  Foto: Privat

New Articles

(Romsdals Budstikke:) Han tror utredningen vil være en styrke for Møreaksen.

– Jeg tror Møreaksen står seg veldig godt i de vurderingene som nå skal gjøres, og da mener jeg denne kvalitetssikringen vil være en styrke inn mot ny Nasjonal Transportplan, sier Espeland.

– Er det fare for at prosjektet nå blir ytterligere forsinket?

– Statens Vegvesen har fått i oppgave å vurdere andre løsninger opp mot vedtatt konsept, altså Møreaksen. Dette for å være helt sikker på at man bygger den beste løsningen tanke på nytte og kostnader. Svarene vil bli brukt som del av forarbeidet til Nasjonal Transportplan. Da forventer jeg at prosjektet er sikret optimal fremdrift i Nasjonal Transportplan.

Espeland mener det er lett å bli blind på diskusjoner om asfalt, broer og tunneler i trasestøyen.

– Men denne saken handler i bunn og grunn om å styrke regionen vår. Målet må være å komme i gang med byggingen så raskt som mulig for å styrke regionen vår.

Denne saka vart først publisert av Romsdals Budstikke