Mowi meiner slam frå Steinsvik Olivine har øydelagt hovudvasskjelde

Oppdrettsgiganten Mowi krev at slamutsleppa frå Steinsvik Olivine opphøyrer straks. Samtidig førebur naboane rettssak mot olivinselskapet.

Mowi: Her ser vi John Ivar Sætre, produksjonssjef for Mowi Region Midt, og driftsleiar Kjell Arne Sætre.  Foto: Svein Nordal (Møre-Nytt)

New Articles

(Møre-Nytt:) Oppdrettsgiganten Mowi krev at slamutsleppa frå Steinsvik Olivine opphøyrer straks. Samtidig førebur naboane rettssak mot olivinselskapet.