Her vart funnet gjort

Funnet er gjort utanfor leiteområdet

Her var funnet gjort fredag, etter det Møre-Nytt får opplyst. FOTO: SVEIN AAM  Foto: Svein Aam, Møre-Nytt

New Articles

Møre-Nytt: Funnet av leivningane etter det som truleg er den sakna Maja Herner vart gjort i fjellsida under Nivane fredag ettermiddag. Dette er i eit område der det ikkje har vore organisert leiting. Dette får Møre-Nytt stadfesta av politiet.