Nyskapningen 3D Welding

Stor høgteknologi-satsing på Melsgjerdet

- Vi har fått ein «flying start» – med produksjonsavtalar for nær ein milliard dei neste ti åra.

Kai Robot Yksnøy, Ole-Martin Steinnes og Rolf Hjelle i 3D Welding AS.  Foto: SVEIN NORDAL

New Articles

(Morenytt.no): Det seier Rolf Hjelle, grunder i nyskapningen 3D Welding AS - som skal levere effektiv produksjon av stålkonstruksjonar gjennom ny teknologi med automatisert robotisert sveising. Prosjektet har fått tilsagn på støtte frå Innovasjon Norge, og har samla fleire lokale investorar.