Leserinnlegg av Ragnhild Helseth

«Ulovlig rustesting av elever ved Borgund videregående skole»

Det har på nytt kommet frem opplysninger om at skoler har gjennomført ulovlig rustesting av elever.

Artikkelforfatter: Ragnhild Helseth, leder for Møre og Romsdal Venstre.  Foto: Privat

New Articles

Det har vært oppslag i blant annet VG og Sunnmørsposten om testing som har vært praktisert ved Borgund videregående skole i Ålesund. Her viser det seg at elever er blitt ulovlig rustestet av skolen siden tidlig på 2000-tallet! Venstre i Møre og Romsdal tar sterkt avstand fra denne praksisen.

Skoler og læresteder har ikke lovhjemmel til å kreve dette. Dersom elever skal avgi urinprøve i forbindelse med rustesting, må det foregå på frivillig basis etter at det foreligger informert samtykke fra eleven.


Ble utestengt etter negativ rusprøve

En elev ble utestengt fra praksis i seks måneder, selv om han hadde testet negativt på rustesten. Nå tar elevrådet et oppgjør med den ulovlige praksisen.VG: Ålesund-skole urintestet elever ulovlig

Borgund videregående skole har urintestet elever ulovlig i årevis, selv etter at de i fjor ble bedt om å stoppe. Nå beklager både skolen og fylkeskommunen.


Ved Borgund videregående skole er urinprøver krevd av elevene nettopp uten informert samtykke. Om elever motsatte seg testing, hadde det samme konsekvenser som om de hadde testet positivt. Elevene opplevde praksis ved skolen som svært nedverdigende, og etter opplysninger vi har fått, så har testpraksis gitt negative følger videre i livet for flere av dem.

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal kalte inn til rektormøte i juni 2020 og ga beskjed om at all praksis med rustesting måtte opphøre. Allikevel fortsatte Borgund videregående skole.

Rektor forklarer praksisen med at skolen underviser i fag som innebærer bruk av maskiner som kan påføre skade om ikke man er sikker og stø på hånda. Vi har full forståelse for at sikkerhet settes i høysetet. Elever som tar utdanning der det utføres praktisk arbeid hvor folk og maskiner skal betjenes, der må alle være i en tilstand som garanterer sikkerhet. Men skoler kan ikke bruke metoder det ikke er hjemmel for.


Ulovlig rustesting på skole:

Ber ledelsen om å beklage

Selv om praksisen som Borgund videregående skole har hatt er ulovlig, er problemstillingen fortsatt den samme - hva skal en lærer gjøre med mistanke om rus når det skal jobbes med farlige maskiner?


Den praksis som Borgund videregående skole har ført med ulovlig testing av elever er lite respektfull og i strid med Grunnloven, med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon EMK, og FNs barnekonvensjon.

Vi går ut ifra at praksis med ulovlig testing nå er opphørt. Venstre i Møre og Romsdal vil oppfordre til at skolens ledelse ber elevene om unnskyldning for metodene som er brukt. Målet om rusfri skole deler vi, men det må vi kjempe for med lovlige midler.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!