Stor vannføring i Follestaddalselva bekymrer lokale

Vår reporter på stedet melder om stor vannføring i Follestaddalselva ved Høgebrua på fylkesvei 655 i dalen over Ørsta.
New Articles

Bekymret lokale innbyggere sier at de ikke har sett elva så høy på minst 30 år. De forteller at vannføringen i elva vanligvis er 1/5 så stor. Det fryktes at broa skal ryke med vannmassene i løpet av natta.