Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda:

Visst finst det grenser på sosiale medier

– Det er mykje strengare reglar enn eg var klar over.

MEDIA: Førsteamanuensis Ellen Lexerød Hovlid blir intervjua av mediestudent Marianne Lunheim. Til høgre Ruben Ulfstein frå Volda vidaregåande skule. FOTO: TERJE ENGÅS 

Dette gjeld ikkje berre såkalla sensitive bilete

ELLEN LEXERØD HOVLID
Kultur

Det seier mediestudent Marianne Lunheim (20) frå Høgskulen i Volda.