Artistipend:

103 søknader - to artister fra Ålesund får nyopretta stipend

Ålesunderne Ingrid Helene Håvik og Sigrid Solbakk Raabe får 250.000 kroner hver når det nyopprettede Artiststipendet 2017 deles ut torsdag.

FÅR ARTISTSTIPEND Ingrid Helene Håvik (bildet) og Sigrid Raabe.  Foto: Geir Mogen

Kultur

Totalt blir det delt ut to millioner kroner i Artiststipendets første utdeling, til i alt åtte artister.

– Vi i styret i Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister gleder oss over aktiviteten, engasjementet og kreativiteten blant norske artister. Det er utrolig mange spennende prosjekter på gang, og en inspirerende bredde. Vi har vurdert hele 103 søknader, og det var en krevende prosess å velge ut de som til slutt skulle få stipend.

Responsen og nivået medførte at vi i stipendets første år valgte å dele ut hele åtte stipender, flere enn vi først hadde tenkt, heter det i en pressemelding fra stiftelsen.