Audun Alvestad maler hverdagens vansker med letthet

Alvoret med å ikke helt mestre livet ligger i penselstrøkene. Men Audun Alvestad streber etter en viss letthet når han skildrer hverdagslivets såre sider med humor. Nå tar ålesunderen med seg sine maleri av homofile Carlos til London.

Orden: Audun Alvestad har orden i malesakene sine. På veggene i atelieret henger maleriene han skal stille ut i London. 

Kultur

– Budskap? Nei, jeg prøver å gi publikum mulighet til fri tolkning av maleriene. Men jeg håper de åpner for refleksjon over det å være menneske, og hvordan vi forholder oss til hverandre. Slike ting.