Moldejazz med underskudd i 2017

Festivalledelsen mener det er håndterlig, takket være tilsvarende overskudd året før.

FOR FÅ BILLETTER: Hverken folkelivskonsertene på museet eller de mer spissede kunstneriske jazzkonsertene solgte nok i 2017.   Foto: Erik Birkeland, Romsdals Budstikke

Kultur

(Romsdals Budstikke): – Regnskapet for Molde International Jazz Festival for 2017 viser et underskudd på kr 765 164,-. Det er svært nær det samme beløpet som festivalen hadde i overskudd i 2016, kr 745 758,-. Det betyr at Moldejazz har gått tilnærmet i null de to siste årene sett under ett og at refinansieringskapitalen fra 2015 da fremdeles er intakt, skriver festivalen i en pressemelding mandag formiddag.

Festivalen har en egenkapital på 3,3 millioner kroner. 

For lite billettinntekter

– Moldejazz sitt underskudd for 2017 skyldes i all hovedsak vel 1 million kroner mindre i billettinntekter enn budsjettert. Moldejazz investerte tungt i et svært sterkt kunstnerisk program i 2017 da man ønsket ikke å etterlate noen tvil om at festivalen fremdeles er, og skal være, kunstnerisk ledende, er begrunnelsen i pressemeldinga fra styreleder Stein Berg Oshaug og festivalsjef Hans-Olav Solli.

Festivalens satsing ga ikke i tilstrekkelig grad utslag på billettsalget, oppsummerer festivalledelsen, og konkluderer også med at de mer folkefestpregede konsertene på Romsdalsmuseet heller ikke hadde et billettsalg som bidro til å kompensere for dette.

Det nye spillestedet Magic Mirror på Rådhusplassen var også en stor investeringspost for festivalen.

Har fortsatt egenkaptialen

Etter en vellykket refinansieringsprosess høsten 2015 hadde Moldejazz en egenkapital på 3,3 millioner kroner ved inngangen til 2016. Med et 0-resultat for 2016 og 2017 sett under ett er egenkapitalen etter refinansieringen intakt, hvilket betyr at festivalen fortsatt er økonomisk robust.

– Dette understrekes ytterligere av at festivalen i 2017 ved hjelp av gavemidler ervervet et nytt flygel til 1,7 millioner kroner. Regnskapsteknisk inngår det ikke i resultatet, men det har like fullt en verdi for festivalen, skriver styrelederen og festivalsjefen.

Denne saken ble først publisert på Rbnett