200 år med jordmorutdanning for kvinner

Dei første jordmødrene frå Sunnmøre

I år er det 200 år sidan den første utdanninga for kvinner vart etablert her i landet – jordmorskulen i Kristiania. Sidan folk av allmugen svært sjeldan hadde etternamn, men tok namn etter staden dei budde, kan namna variere mykje gjennom livet.

Elevar: Naturleg nok finst det ikkje kullbilde av jordmorelevane før 1836 etter som fotografiapparatet ikkje var oppfunne. Dette kullbildet frå 1869 er det eldste eg har funne på Sunnmøre. Marie Thorsdotter Jemtegård, gift Grønningsæter frå Valldal, er den høge dama bak i midten. 

Kultur

Det er grunn til å slå på stortromma for dette jubileet – særleg i Møre og Romsdal. Det er ikkje ofte fylket vårt er i front når det gjeld pionertiltak for kvinner, men her har vi eit unnatak. Det skuldast ein progressiv fylkesmann.