I helga er det bluesfestival for 11. gong i Hjørundfjorden

Bratt og blått på Trandal

Igjen skal Hjørundfjorden fyllast med blues mellom dei bratte fjella.

ENERGI: Songaren Adam Douglas med band blir ein av hovudattraksjonane under årets utgåve av Trandalblues i Hjørundfjorden. 

Kultur

– Vi er godt førebudde, alle artistane kjem, og førehandssalet har vore godt, seier Arne Moe.