Melding av Giskespelet 2019:

«Lukke og lagnad»

- Den nye husfrua er komen av fri vilje, seier dei.
Kultur

Forteljaren Vidfinn den synske tykkjer nok dette er oppsiktsvekkjande. For vi skal tilbake til ei tid kor det venteleg handla meir om strategiske alliansar og rå makt enn ømme kjensler. Men også ei tid der dei både lova og heldt.