Vil løfte kulturlivet:

Kulturfondet er tilbake

For første gang siden 2013 lyser Ålesund kommune ut Kulturfondmidler.

Støtte: Kunst- og kulturprosjekter på de fleste områder kan søke om støtte fra Kulturfondet. Bilde fra Byspillet i Ålesund i 2013.  Foto: Nils Harald Aanstad

Kultur

Tilskudd fra fondet kan gis til prosjekter innen alt fra musikk, teater og film til litteratur, billedkunst og design. Formålet er å sikre mangfold og kvalitet i kunst- og kulturlivet, og å gjøre det tilgjengelig for flest mulig.

Hele 500 000 kroner skal deles ut til utvalgte prosjekter, og kultursjef Oskar Skulstad oppfordrer alle regionens kulturaktører til å søke.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at Kulturfondet er tilbake, da det gir oss en mulighet til å støtte større prosjekter i området. Dette løfter kulturtilbudet, og bidrar til regionens attraktivitet.

Søknadsfristen for 2019 er 1. august, men tildelingen for 2020 vil lyses ut allerede nå i høst.