Stiftelsen Kjell Holm:

Store summer til gode formål

Stiftelsen Kjell Holm hadde 530 millioner i formålskapital ved årsskiftet. 501 millioner av dette var fri egenkapital.

Styreleder: Marianne Roald Ytterdal er styreleder for Stiftelsen Kjell Holm. Stiftelsen gikk samlet sett minus med 10,6 millioner i 2018, mot et positivt resultat på 30,8 millioner i 2017.  Foto: Arkivfoto

Kultur

Stiftelsen Kjell Holm deler ut støtte til prosjekt og kulturstipend på bakgrunn av mottatte søknader, og foretar også utdelinger og gjennomfører prosjekt på eget initiativ.