Boklansering på Giske

Sjøhesten Hippo mot plasten i havet

«Ingen kan gjere alt, men alle kan gjere litt», er mottoet når barneboka om Hippo no er klar. For plast i havet er vårt felles problem som alle må bidra til å løyse.
Kultur

Det har gått ganske nøyaktig eit år sidan barnebokidéen til Ina Giske festa seg, og starten på historia om den gule sjøhesten kom ned på papiret. Illustrasjonane er det sambuaren Børge Sandnes som har sørga for. Søppelet som flyt i illustrasjonane er ekte.