Sponser Fjord Cadenza med nær tre millioner

I fjor hadde sommerfestivalen på Skodje 330.000 kroner i støtte fra SbM. Nå har de fått en treårig avtale på 950.000 per år.

UNG SOLIST: Laurentz Weinhold som solist med Kaunas City Symphony Orchestra på Fjord Cadenza i 2015. I dag er han ansatt i Ålesund Strykekvartett.   Foto: Bjørn Halvorsen

Kultur

– Fjord Cadenza er en profesjonelt drevet festival, med mange frivillige bak som gjør en veldig god jobb og som har gode tanker om betydningen og utvikling av festivalen, ikke minst når det gjelder rekruttering, sier fagsjef kommunikasjon og samfunnsansvar i Sparebanken Møre, Linda Rafteseth Grimstad.