Tildeling med koronaforbehold

48 prosjekter har fått 1,66 millioner kroner i støtte fra Stiftelsen Kjell Holm i vårens tildelingsrunde. Men dersom prosjektet må avlyses eller utsettes på ubestemt tid, vil ikke stiftelsen utbetale støtten.

Populære: Røde Kors søker om prosjektstøtte til Fargespill og Brazz Brothers.  Foto: Marius Simensen

Kultur

– Alle søknadene ble innsendt før koronatiltakene ble innført. Så lenge tiltakene gjelder, ser vi at det vil være utfordrende for en del av søkerne å gjennomføre prosjektene som vi har gitt støtte til. Vi regner det derfor som sannsynlig at ikke alle midlene som er bevilget i denne runden vil kunne benyttes, uttaler styreleder Marianne Roald Ytterdal i en pressemelding.