Kulturråd og kommune skal jobbe sammen:

Kulturlivet samles og løftes med ny avtale

Et klart mål for samarbeidet mellom Ålesund kulturråd og kommunen er at kulturutøvere av alle slag lettere skal finne et sted å øve og samle publikum.

Samarbeidet er i gang: Nå organiserer det frivillige kulturlivet seg på samme måte som idretten har gjort. Her på omvisning i de tidligere kinosalene på Moa. Fra venstre: Petter Drabløs, Endre Helgå, Lasse Larsson Fjørtoft, Oskar Skulstad, Magne P. Fylling, Øyvind Osvold, Sølvi Kjærtun Alnes og Malin Piegsa  Foto: Staale Wattø

Kultur

En samarbeidsavtale mellom nyetablerte Ålesund kulturråd og Ålesund kommune ble signert og feiret fredag den 13. november, med representanter for både kultursektoren i kommunen, ÅKE og kulturrådet til stede.