Nynorsk kultursentrum:

Overskot trass krevjande år

Nynorsk kultursentrum gjekk med overskot i fjor, trass stor nedgang i kommersielle inntekter.

Nynorsk: Direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark (t.v.) og styreleiar Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum.  Foto: Sunniva Lund Osdal

Kultur

Året 2020 blei eit år prega av koronapandemien, også for Nynorsk kultursentrum.