For noen tiår siden:

«Det er slett ikkje alt innan fiskeri som går heilt etter planen»

Så var visst geni-forklarte Finn Devold berre eit menneske, han òg. Høyr berre:

Foto utlånt av Elias Vågnes. 

For noen tiår siden

– I 1958 vart bruk av not etter torsk i Lofoten forbode, og notbruket dermed verdlaust. Tanken vart fostra at ein skulle nytte nøtene til å fange størje utanfor Vest-Afrika, fortel Elias Vågnes.