For noen tiår siden:

Ålesund by – 170 år

Han kom aldri til Ålesund. Det nærmeste var visst Bergen, der han var innom i 1833.

Kongelige: Gustav av Sverige og Norge, sammen med Oscar I., i en avbildning fra 1852. 

For noen tiår siden

Selv om bergensturen var et unntak, og han stort sett drog til Kristiania, var oppslutninga om unionen med Sverige på sitt høyeste blant nordmennene under kong Oscar 1's regjeringstid, fra 1844 til 1859. Den virkelystne kongen tok aktivt del i styringa av unionsrikene. Og populariteten hans, også her lands, ble befestet av hans «morgengave til det norske folk». Her avgjorde han symboltunge saker som lenge hadde skapt splid. Blant annet ble nye flagg for begge rikene tatt i bruk; med et felles unionsmerke, den såkalte «sildesalaten». Oscar 1. innførte også St. Olavs Orden, den første norske orden. Innføringa var viktig for å understreke likestillinga i unionen. Samtidig pekte navnet på at Norge hadde selvstendige historiske røtter tilbake til helgenkongen Olav.