For noen tiår siden:

Møbelbygda Stordal i 1992

I 1992 vart Stordal kommune 100 år.
For noen tiår siden

Dette vart mellom anna markert ved at alle dei tilsette ved møbelfabrikkane i Stordal vart samla til fotografering framfor kommunehuset.