For noen tiår siden:

Storm-Nakken og fiskedamperen «Nordlys»

Jeg håper at leserne av denne spalten i dag unnskylder at jeg blir litt personlig.

BÅT: Fiskedamperen «Nordlys» 

For noen tiår siden

Årsaken til at familien på morssiden min havna i Ålesund var fiskeriene. For morfar Johan Nakken og flere av slektningene hans i Fiksdal, var det til Ålesund man måtte om man ville ha jobb.