Kultur

Tror flere vil se verdiskapingen

foto
Verken kunstnerisk leder Rune Bergmann (nr. to f.v.) og daglig leder og styreleder Hallgeir Øvrebust (t.h.) tar betalt for jobben de gjør i Fjord Cadenza. Her avbildet i 2017. Foto: Marius Simensen