Kultur

Koret med flere tidligere og nåværende innsatte rørte ordføreren til tårer

foto
Koret fra Bergen er en sammensatt gruppe, bestående av både tidligere innsatte, og den tidligere direktøren i Bergen fengsel.