For noen tiår siden: Spilkevigs Snørefabrik

foto
Arbeidsstokken ved fabrikken, fotografert på 1920-talet. (Frå Ragnar Øvrelid: A/S Spilkevigs Snøre Not & Garnfabrik. 1969)