Bandet splittet opp tidlig i 2017, Håvik fra Ålesund har drevet bandet videre sammen med trommeslager Trond Bersu. Samtidig som hun kunngjorde at hun ville endre besetningen så registrerte hun varemerkenavnet Highasakite som privatperson hos Patentstyret.

De tidligere bandmedlemmene, Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar, påklaget Håviks rett til å eie navnet alene.

Torsdag er kjennelsen kommet og Patentstyret gir der rettighetene til varemerket til Highasakite DA, et selskap som eies av alle de tidligere bandmedlemmene.

I kjennelsen legger Patentstyret vekt på det ikke foreligger noen skriftlig avtale internt i bandet om fordeling av eierskap.

«Det foreligger ingen skriftlig bandavtale som regulerer det avtalemessige grunnlaget for rettigheten til navnet. I 2013, fire år før innehaver innleverte søknaden til Patentstyret, ble HIGHASAKITE DA registrert som foretaksnavn i Foretaksregisteret. Økonomisk har virksomheten vært drevet slik at alle kostnader som er brukt til markedsføring og innspilling av plater har vært delt likt mellom partene», heter det i brevet fra Patentstyret.

«Vi legger derfor til grunn at rettighetene til det innarbeidede navnet og varemerket HIGHASAKITE ligger hos selskapet Highasakite DA, og ikke innehaver alene», skriver de.