Bråk i bunadsmiljøet

foto
Bunadene våre var gjenstand for kopiering i mai 2002. Åse Karin Gjære i Husfliden likte det særdeles dårlig. Foto: Sigurd Knudsen