Slik vil han fordele én million i tilskudd til kultur og idrett

foto