Julie Bergan til åpningsfesten for Nordøyvegen

foto