Arbeiderpartiets Sindre Nakken stilte tre spørsmål omkring overgangen til privat kino i en interpellasjon til bystyret. I to av dem ville han vite om den private kinodrifta har betydd færre utgifter for kommunen.

Ordførerens svar var et klart ja på begge. Ålesund hadde i løpet av en treårsperiode en netto driftsutgift på 3,7 millioner kroner på kinodrifta. Norsk Kinodrift har en kontrakt med kommunen der selskapet tar over hele kinodriften, ansvaret for de ansatte og kostnader med strøm og renhold. I tillegg betaler selskapet én million kroner til kommunen.

Skal se på saken

– Da kulturvirksomheten betalte husleie til eiendomsforetaket gikk det penger fra én kommunal konto til en annen og fikk ingen innvirkning på bunnlinjen, sa ordføreren. For å se hva kinodrifta reelt kostet oss, må husleiekostnadene trekkes fra netto driftsutgift. Da sitter vi igjen med ca. 800.000 kroner. Når Norsk Kinodrift nå har tatt over, fjernes alle driftskostnader fra kommunens regnskap. I stedet betaler selskapet én million kroner for å drive kinoen i kommunens lokaler. Dette gir oss en reell inntekt på 1,8 millioner.

Nakken foreslo å la kontrollutvalget se på saken, og det fikk han flertallet med seg på.