Vil ha med Roald i arbeidet med Harald Torsviks plass