Et område som tidligere husa Dam 4 på Aksla, og som ligger ovenfor Vannspringdalen, kan komme til å bli arena for konserter eller festivaler i framtida.

Ideen om en fast arena for utendørs kulturarrangementer der, er Aksla Vels, eller nærmere bestemt leder Arnstein Eides.

– Jeg har tenkt på dette i mange år. For ei tid tilbake spurte Arne Bjørdal, som også er med i velforeninga, om han kunne få ta dette opp via sine nettverk, forteller Eide.

Pilotprosjekt først

Det har Bjørdal nå gjort, konkret med Momentium, som blant anna står bak Sommerfesten på Giske, Ålesund Live, Jugendfest og Terminalen Byscene, og for ikke så lenge siden sendte de en søknad til Ålesund kommune om å få leie området allerede i juni eller juli i år.

– Vi ønsker i første omgang å gjennomføre et pilotprosjekt der, for å se om dette er noe vi vil satse videre på i framtida. Om det blir en enkeltkonsert, eller kanskje en liten festival, gjenstår å se. Dette er foreløpig på planleggingsstadiet, sier Ante Giskeødegård. Han legger til at Momentium, alt før de sendte søknaden, har vært i dialog med kommunen om dette, og at de har godt håp om at pilotprosjektet kan gjennomføres. Aksla Vel har, på si side, allerede felt en god del trær i området, også dette etter dialog med kommunen.

Under arbeid: Dammene på Aksla sto ferdig tidlig på 1860-tallet. Her fra arbeidet nettopp med Dam 4. Foto: Fra Aalesunds Museums samlinger

– Unik arena

For å forstå hvorfor velforeninga mener området egner seg så godt til kulturarrangementer må det ei lita forklaring til: Da det blei sprengt ut basseng i fjellet på Aksla, og en fjerna tidligere Dam 4, etablerte en samtidig ei slette der dammen lå før.

– Denne er stor, fin, heilt plan og har fantastisk utsikt mot byen. Med et større område skog rydda i lia over sletta, er det en unik arena, sier herrene Bjørdal og Eide. Den foreløpige arbeidstittelen er Aksla Amfi, får vi vite, og til grunn for ideen ligger et ønske om å skape ytterligere aktivitet på byfjellet.

Men hvor mange publikummere ser Momentium for seg?

– I størrelsesorden 2000-3000, sier Ante Giskeødegård.

– Såpass mange? Da må vi nok rydde enda mer skog, kommenterer Arne Bjørdal.

Plan slette: Etter fjerninga av dammen blei det etablert ei slette der dammen lå før. I lia over denne har Aksla vel alt rydda en god del skog. Foto: Marius Simensen

– Minst mulig forstyrrelser

I søknaden skriver Momentium at det er viktig for dem å sikre at alle involverte, både på og utenfor arenaen, får en så god opplevelse av arrangementet som mulig. Det loves tett kontakt med nabolag og beboere, tett kontakt med myndigheter, og som ellers når de holder større arrangementer har de ambisjoner om et nært samarbeid med lokale idrettslag.

Når det gjelder det praktiske rundt arrangementet, heter det blant anna at riggeperioden blir ei til to uker i juni eller juli, at en ser for seg en til tre konserter, og at publikumskapasiteten blir cirka 3.000. Det vil videre bli satt opp mobil scene og rigg, og en ser for seg mat- og alkoholservering.

– Vi ønsker å skape minst mulig forstyrrelser for nabolag og brukere av området i forbindelse med festivalen, og vil benytte oss mest mulig av etablerte ruter og veger med tanke på tilkomst til området, står det. Målgruppa for arrangementet er voksne.

Kommunen: – Positivt initiativ

Sunnmørsposten har vært i kontakt med kommunalsjef for kultur og medborgerskap, Malin Piegsa, som er en av dem som har fått søknaden.

– Vi hadde et møte med Momentium før søknaden kom, men har ikke hatt det i etterkant. Et positivt initiativ, sier hun – og viser videre til veg- og parksjef Oddvar Kongsvik i VGA-avdelinga (veg, grønt og anlegg), med det som forklaring at det er de som skal vurdere søknaden.

– Vi for vår del skal gi en uttalelse, men saken må også forelegges planavdelingen. Det vil være naturlig å gi ei melding til planutvalg/formannskap før saka ev. går videre til ei planleggings-/byggefase, sier Kongsvik til Sunnmørsposten.