Kultur

Nå skal Parken kulturhus oppgraderes

foto
– Det har tatt tid å løse finansieringen her, med den økonomiske situasjonen som er i kommunen. Søknadsprosessene i Kulturrådet tar også lang tid. Bygget er også komplekst, og noen tekniske løsninger har vært krevende å finne, sier kulturhussjef Hans Pareliussen. Men til høsten skal utbedringene være ferdige og planene for mingleområdet klare. Foto: Nils Harald Ånstad