Norsk fossekraft – til bruk heime eller eksport?

foto