Det sier daglig leder i Høstscena, Sindre Stølsdokken.

Årets scenekunstfestival kunne by på i alt 47 forestillinger fordelt på et 20-talls produksjoner, og hadde et budsjett på i overkant av to millioner.

Det endelige regnskapet med inntekter og utgifter er ikke klart før nyttår, men Stølsdokken kan fortelle at rundt 5200 besøkte årets festival.

Med en kapasitet på 8.400 publikummere totalt, gir det en dekningsgrad på 62 prosent.

– Publikumsbesøket er som forventet, ut fra forestillingene som ble satt opp. Noen av dem, som den interaktive «Evros Walk water II» på Prestebrygga, kunne vært bedre kommunisert ut til publikum. De opererte med et minstetall på 20 publikummere for å gjennomføre forestillinga. Til sammen kom det 72 på disse forestillingene, som var spredt utover dagen, sier Stølsdokken.

Kunne satt opp flere

Aller flest kom det på den lokalt produserte multikulturelle forestillinga «Fargespill». Fordelt på to forestillinger og ei åpen kveldsforestilling trakk Fargespill til sammen 1.983 til Parken kulturhus.

Ifølge daglig leder kunne de sikkert ha solgt billetter til nok en åpen forestilling.

– Grunnen til at vi satte opp bare én var fordi vi trengte lokalet til andre festivalforestillinger, og fordi vi var litt forsiktige i starten da vi satte opp programmet.

Familieforestillinga «Skjønnheten og udyret» samme sted, med tilreisende UL Fram fra Skule Flemsøy var også blant de mest besøkte, med 380 publikummere.

foto
POPULÆR Familieforestillinga «Skjønnheten og udyret» med teatergruppa fra Skule Flemsøy i Parken kulturhus var en av forestillingene som trakk flest til Høstscena. Foto: UL FRAM

Trakk mange

Poesiscena med gratis forestillinger trakk rundt 50 på hver av de åtte forestillingene, det vil si fullt hus.

Bingo med Signe Stunden hadde et belegg på 90 prosent med 180 publikummere i Teaterfabrikken, «Wishful Beginnings» med Verk produksjoner trakk fullt hus i Arbeideren, mens filmdokumentaren med Bugge Wesseltoft i kulturhuset trakk 200.

Til familiedagen i Molovegen kom det rundt 450, ifølge tallene fra Høstscena.

– Enkelte av tallene er kun estimat. Dette gjelder særlig gratisarrangementene våre, og performanceprogram som de ute på Valderøya og Alnes.

– Når det gjelder Terminalen har vi ikke oppsummert ennå, sier Stølsdokken.