– Det skal meir til enn ein pandemi for å stoppe Fjord Cadenza