Storfest for korpsmiljøa på Nordvestlandet: Ser ein enorm verdi i å samle vaksne og barn